Zuzana Vávrová

JOGA / GRAVIDJOGA
Zuzana Vávrová, absolventka bakalářského studijního programu Specializace v pedagogice, obor Výchova ke zdraví na Jihočeské universitě. Součástí výuky tohoto odvětví jsou základy jógových a relaxačních cvičení stejně tak jako didaktika jógy. V rámci studia postupně získala osvědčení pro cvičitele III. a II. třídy akreditované
MŠMT. Dosaženou kvalifikaci zvolna doplňuje dalším vzděláváním v rámci svého zaměření - techniky jógových pozic, jóga pro těhotné, power a dynamická jóga. Od roku 2013 vede vlastní lekce pro dospělé. Dále má zkušenosti s jógou pro maminky s dětmi do tří let, jógou pro děti mladšího školního věku, seniory a těhotenskou jógou.
Zuzana se při vedení jednotlivých lekcí přidržuje holistického přístupu. Praktikuje jógu zaměřenou na posílení fyzické zdatnosti, duševní rovnováhy, společenské sounáležitosti a otevřenosti. Při tom vychází z osobních zkušeností se Systémem jógy v denním životě, který vědomě podporuje tělesné, duševní, sociální a duchovní
zdraví. Jedná se o specifickou metodu přinášející užitek každému jednotlivci západní civilizace s respektem k jeho individuálním možnostem. V každé lekci se objevuje relaxace, dechová a tělesné cvičení a meditační chvilky.