Dana Kratochvílová

ARTECHVILKY

Původní profesí Dany je taneční pedagogika. Postupem času se z ní díky realizaci projektů zaměřených na tanec, divadlo a vzdělávání stala projektová manažerka a nyní se věnuje aktivitám pro rozvoj malých obcí. Dvě naprosto rozdílné profese se ale v některých momentech propojují. Tanec, pohyb a umění vůbec přináší do každodenního pracovního života radost, energii, uvolnění.... A právě tak vznikly Artechvilky - propojení tvořivosti a kreativity s každodenní pracovní i osobní realitou žen.

Věnujte svůj čas i sobě, užijte si ho s tancem, hudbou a barvami!

Pohybový program pro ženy, který Vás naučí více vnímat svoje tělo, uvolnit se, relaxovat, lépe poznat sebe sama, zvládat stres i komunikovat s druhými. Podpoříte vlastní kreativitu a načerpáte energii pro další dny i pro své blízké.

Artechvilky jsou určeny všem ženám, které mají chuť zkusit něco nového a i těm, které si k pohybu a tanci zatím cestu nenašly. Všechny aktivity si můžete přizpůsobit svým možnostem - překážkou nejsou zdravotní omezení ani věk.